top of page
拭漆八角厨子
拭漆八角厨子
press to zoom
朱分銅型二段重
朱分銅型二段重
press to zoom
朱ジュエリーBOX
朱ジュエリーBOX
press to zoom
朱長手三段重
朱長手三段重
press to zoom
朱入子角小皿
朱入子角小皿
press to zoom
朱入子角小皿
朱入子角小皿
press to zoom
朱五組椀
朱五組椀
press to zoom
朱五組椀
朱五組椀
press to zoom
朱花弁皿
朱花弁皿
press to zoom
朱梅小皿
朱梅小皿
press to zoom
入子白梅小皿
入子白梅小皿
press to zoom
花型香合
花型香合
press to zoom

撮影 浅井公仁

bottom of page